Đầu ghi hình IP (NVR)

DS-7604NI-E1

Thông số kỹ thuật 4 IPC 5MP@50fps | HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 2.950.000 ₫

DS-7608NI-E1

Thông số kỹ thuật 8 IPC 5MP@50fps | HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 3.120.000 ₫

DS-7608NI-E2

Thông số kỹ thuật 8 IPC 5MP@50fps HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 4.215.000 ₫

DS-7604NI-E1/4P

Thông số kỹ thuật 4 IPC 5MP@50fps | HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 4.250.000 ₫

DS-7616NI-E2

Thông số kỹ thuật 16 IPC 5MP@50fps | HDMI/VGA ...
Giá bán: 4.850.000 ₫

DS-7608NI-E2/8P

Thông số kỹ thuật 8 IPC 5MP@50fps | HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 5.420.000 ₫

DS-7616NI-E2/16P

Thông số kỹ thuật 16 IPC 5MP@50fps | HDMI/VGA ...
Giá bán: 8.190.000 ₫

DS-7716NI-E4

Thông số kỹ thuât 16 IPC 5MP@50fps HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 9.125.000 ₫

DS-7732NI-E4

Thông số kỹ thuật 32 IPC 5MP@50fps HDMI/VGA output tối ...
Giá bán: 11.980.000 ₫
Back to top