Đầu ghi hình DVR

DS-7104HGHI-E1

Thông số kỹ thuật 4 HDTVI/Analog 1080P ...
Giá bán: 1.860.000 ₫

DS-7204HGHI-E1

Thông số kỹ thuật 4 HDTVI/Analog 1 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 2.450.000 ₫

DS-7204HGHI-SH

Thông số kỹ thuật 4 HDTVI/Analog | 1 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 2.830.000 ₫

DS-7108HGHI-SH

Thông số kỹ thuật 8 HDTVI/Analog 1080P@25fps | ...
Giá bán: 3.980.000 ₫

DS-7208HGHI-SH

Thông số kỹ thuật 8 HDTVI/Analog 2 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 4.675.000 ₫

DS-7204HQHI-SH

Thông số kỹ thuật 4 HDTVI/Analog | 1 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 4.790.000 ₫

DS-7208HGHI-E1

Thông số kỹ thuật 8 HDTVI/Analog 2 IPC@2MP | ...
Giá bán: 4.980.000 ₫

DS-7216HGHI-E1

Thông số kỹ thuật 16 HDTVI/Analog 2 IPC@2MP | ...
Giá bán: 5.230.000 ₫

DS-7208HQHI-SH

Thông số kỹ thuật 8 HDTVI/Analog 2 IPC@2MP 1080P ...
Giá bán: 6.250.000 ₫

DS-7216HGHI-E2

Thông số kỹ thuật 16 HDTVI/Analog | 2 IPC@2MP ...
Giá bán: 7.150.000 ₫

DS-7216HGHI-SH

Thông số kỹ thuật 16 HDTVI/Analog 2 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 8.160.000 ₫

DS-7316HGHI-SH

16 HDTVI/Analog | 8 IPC@2MP | 1080P @12fps/720P@25fps | ...
Giá bán: 16.028.000 ₫

DS-7316HQHI-SH

Thông số kỹ thuật 16 HDTVI/Analog 2 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 17.890.000 ₫

DS-7324HGHI-SH

Thông số kỹ thuật 24 HDTVI/Analog | 8 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 20.190.000 ₫

DS-7332HGHI-SH

Thông số kỹ thuật 32 HDTVI/Analog | 8 IPC@2MP | 1080P ...
Giá bán: 24.637.000 ₫
Back to top