HIK IP Camera

DS-2CD2010F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 2.530.000 ₫

DS-2CD2020F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 2.630.000 ₫

DS-2CD2032F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS 3MP | ...
Giá bán: 3.950.000 ₫

DS-2CD2042FWD-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 4.570.000 ₫

DS-2CD2110F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS 1.3MP ...
Giá bán: 2.560.000 ₫

DS-2CD2110F-IW

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 2.850.000 ₫

DS-2CD2120F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 2.730.000 ₫

DS-2CD2120F-IW

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS 2MP ...
Giá bán: 3.360.000 ₫

DS-2CD2132F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...

DS-2CD2132F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 3.810.000 ₫

DS-2CD2132F-IW

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS 3MP ...
Giá bán: 4.650.000 ₫

DS-2CD2142FWD-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 4.620.000 ₫

DS-2CD2142FWD-IW

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 5.250.000 ₫

DS-2CD2212-I5

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 4.708.000 ₫

DS-2CD2322WD-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 5.210.000 ₫

DS-2CD2420F-IW

Thông số kỹ thuật 1/2.8" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 2.760.000 ₫

DS-2CD2432F-IW

Thông số kỹ thuật 1/2.8" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 4.065.000 ₫

DS-2CD2520F

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 5.125.000 ₫

DS-2CD2532F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 6.120.000 ₫

DS-2CD2610F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 5.150.000 ₫

DS-2CD2620F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 6.150.000 ₫

DS-2CD2632F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 8.490.000 ₫

DS-2CD2720F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 6.130.000 ₫

DS-2CD2732F-I

Thông số kỹ thuật 1/3" Progressive Scan CMOS ...
Giá bán: 8.360.000 ₫
Back to top